tmCafes

Phần mềm hỗ trợ quản lý nhà hàng - coffee - dịch vụ tính giờ

TỔNG QUAN


 • Sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý kho và bán hàng cho các nhà hàng - quán bar - cafe hoặc các dịch vụ tính giờ như karaoke, bida;
 • Có thể sử dụng cho một cửa hàng hoặc một chuỗi các cửa hàng;
 • Hỗ trợ nhập xuất bằng nhiều đơn vị tính khác nhau cho cùng một loại hàng hóa;
 • Hỗ trợ thiết lập định lượng pha chế sản phẩm và tính nguyên liệu tiêu hao, tính giá thành sản phẩm pha chế;
 • Quản lý nhập xuất kho, quầy thu ngân; Lập các báo cáo kinh doanh;
 • Đơn giản và linh động trong sử dụng trên Windows XP, 7, 8, 10.

QUẢN LÝ CỬA HÀNG


 • Dữ liệu hỗ trợ hệ thống:
  • Quản lý nhiều bảng giá bán hàng theo nhu cầu của người sử dụng: ban ngày, buổi tối, ngày lễ, giảm giá, sân vườn, phòng lạnh...;
  • Phân loại khu vực bàn/phòng: mỗi khu vực có thể áp dụng bảng giá bán riêng cho thực đơn;
  • Chuẩn hóa đơn vị tính sản phầm, hỗ trợ qui đổi số lượng cho các đơn vị tính khác nhau của một sản phẩm (ví dụ: thuốc lá có thể sử dụng điếu, gói/bao (20 điếu), cây (10 gói);
  • Hệ thống mã sản phẩm, khách hàng, nhân viên, chứng từ được phần mềm tự phát sinh;
  • Phân loại chứng từ thu chi nhằm theo dõi các khoản thu chi;
 • Danh mục sản phẩm:
  • Được phân loại theo các nhóm: hàng hóa nguyên chiếc, nguyên liệu, sản phẩm pha chế, dịch vụ;
  • Sản phẩm pha chế được xác định thành phần nguyên liệu chính cần sử dụng để pha chế sản phẩm, qua đó xác định nguyên liệu tiêu hao khi cân đối kho, giá thành sản phẩm pha chế;
  • Người sử dụng cũng có thể xác định giá vốn thủ công một cách tương đối cho các sản phẩm pha chế để tính lãi kinh doanh;
 • Danh sách nhân viên:
  • Danh sách nhân viên được quản lý theo bộ phận và được phân quyền nghiệp vụ: kế toán, thu ngân, giao hàng;
  • Tài khoản 'admin' là tài khoản quản trị phần mềm.
 • Quản lý khách hàng và theo dõi nợ;
 • Chứng từ nghiệp vụ:
  • Các loại chứng từ trong phần mềm do người dùng cập nhật: phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu - chi, phiếu bán lẻ;
  • Các loại chứng từ do phần mềm tự phát sinh: phiếu xuất nguyên liệu tiêu hao và phiếu nhập sản phẩm pha chế;
 • Hệ thống báo cáo:

  • Tính toán lãi lỗ, xuất nguyên liệu tiêu hao và lập các báo cáo nghiệp vụ: cân đối kho, sổ quỹ, doanh số, thẻ kho hàng hóa, hiệu quả kinh doanh;
 • Tiện ích
  • Tùy chọn máy in thu ngân, in bếp, in báo cáo
  • Trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác thông qua MS Windows Clipboard;
  • Tùy biến mẫu in hóa đơn bán lẻ;
  • Tự động sao lưu dữ liệu và công cụ giải nén phục hồi;

THU NGÂN


 • Sử dụng sơ đồ bàn trực quan, thuận tiện cho theo dõi tình hình bán hàng. Sơ đồ bàn được khai báo trước và có thể bổ sung một cách linh hoạt khi phát sinh nhu cầu trong quá trình bán hàng. Có thể khai báo trước bảng giá cần sử dụng cho từng bàn riêng biệt;
 • Bán hàng tại quầy thu ngân, theo dõi bàn, tính tiền và in phiếu thu tiền với các chức năng như: chuyển bàn, ghép bàn, quản lý khách VIP, giảm giá - khuyến mãi, in đơn hàng cho bộ phận pha chế, quản lý nhân viên phục vụ-giao hàng;
 • Mẫu in phiếu tính tiền có thể tùy biến linh động trước khi in, sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài;
 • Quản lý ca làm việc theo tài khoản người dùng:
  • Nhân viên thu ngân chỉ có thể làm việc với số liệu theo ca làm việc của mình;
  • Nếu người quản trị không cho phép, nhân viên thu ngân không thấy được doanh số trong ca;
  • Nhân viên thu ngân không xóa được các chứng từ đã thanh toán;

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG


 • Có thể sử dụng thiết bị di động để quản lý bàn, gọi món, gửi yêu cầu thanh toán
 • Các thông tin cập nhật từ thiết bị di động tương tác với phần mềm tại quầy thu ngân, hiển thị các món mới đặt, thuận tiện cho theo dõi và pha chế, phục vụ
 • Người quản lý có thể theo dõi hoạt động, doanh thu từ xa qua internet trên thiết bị di động

DÙNG THỬ PHẦN MỀM